CHINEESMETOLIVER.NL

Chinees leren voor beginners,
les 32

Video

Chinese dialoog 32 - Leraar Engels
(text in pinyin)

X:    ei, ni hao. ni shi women xin lai de

       yingyu laoshi ma?

V:   da.

X:    hen hao. wo jiao wu xing yu. ni

       ne? 

V:    menya Vladimir zavut. 

X:    hen gaoxing renshi ni. wo shi

       zheli de xiaozhang. wo yinggai

       gaosu ni yi ge shi. women zheli

       you yige guiding. you shihou,

       fumu hui wen ni, ni shi nali ren. ni

       jiu bixu shuo ni shi meiguoren. ni

       bu keyi shuo ni laizi eluosi.

       mingbai le ma?

V:    da.       

X:    ni ting de dong wo shuo de hua

       ma?

V:    nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

Chinese dialoog 32 - Leraar Engels

(text in Chinese tekens)

X:    诶, 你好。你是我们新来的英语

       老师吗?

V:   Da.

X:    很好。我叫 Wu Xing Yu。 你呢?

V:    Menya Vladimir zavut. 

X:    很高兴认识你。我是这里的校长。

       我应该告诉你一个事儿。我们这里

       有一个规定。有时候,父母会问

       你,你是哪里人。你就必须说你是

       美国人。你不可以说你来自俄罗

       斯。明白了吗?

V:    Da.       

X:    你听得懂我说的话吗?

V:    Nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

Naar boven

Gratis Chinees leren spreken en schrijven met de beste cursus voor beginners online, les 32.

Chinees leren spreken voor beginners. Dit is de beste online cursus en taalles Chinees of Mandarijn. Leer in deze taalcursus hoe de Chinese tekens of gesimplificeerde karakters te zeggen, lezen, tekenen, schrijven en typen op het toetsenbord van een Windows pc, computer, MacBook, tablet, iPad, of mobiele telefoon, Samsung, Mac Phone, Android en Huawei. Hun uitspraak, betekenis en Nederlandse vertaling. Het Chinese alfabet en zijn letters. De Chinese taal praten met deze gratis lessen. Chinees met Oliver. In deze les 32 leer je nieuwe Chinese woorden met betrekking tot school, en de nieuwe leraar Engels.

Les 32 - De nieuwe leraar Engels. Leer nieuwe  Chinese tekens of karakters (het Chinese alfabet) lezen en schrijven, hun uitspraak en betekenis.

In deze cursus met Chinese dialogen leer je het Chinese alfabet, oftewel de Chinese tekens of karakters lezen en schrijven met behulp van pinyin. Je leert hun uitspraak, betekenis en Nederlandse vertaling. In deze les 32 zie je een Chinese dialoog over de nieuwe leraar Engels.