CHINEESMETOLIVER.NL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Les 17

A:    aya, duibuqi. 

B:    mei shi er, mei shi er. 

    qing wen, ni jiehun le ma?

A:    mei you. 

B:    ni mei you laogong ma?     

A:    mei you. ni ne? ni you laopo ma? 

B:    mei you. na ni you nan pengyou ba,

    name piaoliang. 

A:    mei you, wo shi danshen.  

B:    zhende jiade?    

A:    wo bu pian ni. ni kending you

    nv pengyou. name shuai.  

B:    mei you. wo ye shi danshen.    

A:    ni xihuan da xia ma? 

B:    hao chi. ni xihuan bai putaojiu ma?

A:    hao he. gen wode da xia zhen heshi.

A:    啊呀, 对不起。 

B:    没事儿,没事儿。

    请问,你结婚了吗?

A:    没有。 

B:    你没有老公吗?   

A:    没有。你呢?你有老婆吗? 

B:    没有。那你有男朋友吧,那么漂亮。 

A:    没有, 我是单身。  

B:    真的假的?    

A:    我不骗你。你肯定有女朋友。那么帅。 

B:    没有。我也是单身。   

A:    你喜欢大虾吗? 

B:    好吃。你喜欢白葡萄酒吗?

A:    好喝。跟我的大虾真合适。

Naar boven

Chinees leren spreken voor beginners, de beste online cursus en taalles Chinees Mandarijn. Leer de Chinese tekens schrijven en lezen, en de Chinese taal praten. Gratis lessen. Chinees met Oliver.