CHINEESMETOLIVER.NL

Les 32

X:    ei, ni hao. ni shi women xin lai de

       yingyu laoshi ma?

V:   da.

X:    hen hao. wo jiao wu xing yu. ni

       ne? 

V:    menya Vladimir zavut. 

X:    hen gaoxing renshi ni. wo shi

       zheli de xiaozhang. wo yinggai

       gaosu ni yi ge shi. women zheli

       you yige guiding. you shihou,

       fumu hui wen ni, ni shi nali ren. ni

       jiu bixu shuo ni shi meiguoren. ni

       bu keyi shuo ni laizi eluosi.

       mingbai le ma?

V:    da.       

X:    ni ting de dong wo shuo de hua

       ma?

V:    nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

X:    诶, 你好。你是我们新来的英语

       老师吗?

V:   Da.

X:    很好。我叫 Wu Xing Yu。 你呢?

V:    Menya Vladimir zavut. 

X:    很高兴认识你。我是这里的校长。

       我应该告诉你一个事儿。我们这里

       有一个规定。有时候,父母会问

       你,你是哪里人。你就必须说你是

       美国人。你不可以说你来自俄罗

       斯。明白了吗?

V:    Da.       

X:    你听得懂我说的话吗?

V:    Nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

Chinees leren spreken voor beginners. Dit is de beste online cursus en taalles Chinees of Mandarijn. Leer in deze taalcursus hoe de Chinese tekens of gesimplificeerde karakters te zeggen, lezen, tekenen, schrijven en typen op het toetsenbord van een Windows pc, computer, MacBook, tablet, iPad, of mobiele telefoon, Samsung, Mac Phone, Android en Huawei. Hun uitspraak, betekenis en Nederlandse vertaling. Het Chinese alfabet en zijn letters. De Chinese taal praten met deze gratis lessen. Chinees met Oliver. In deze les leer je veel nieuwe woorden.