CHINEESMETOLIVER.NL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Les 7

A:    zaoshang hao.

B:    zaoshang hao.

A:    wo keyi ma?

B:    keyi.

A:    qing wen, ni jiao

    shenme mingzi?

B:    wo jiao Wawa. ni ne, 

    ni jiao shenme?

A:    wo jiao Oliver. hen

    gaoxing renshi ni!

B:    wo ye shi.

A:    ni shi zhongguoren ma?

B:    dangran. ni ne?

A:    wo laizi ouzhou.

B:    en, laowai.

A:    shenme?

B:    ni shi laowai. waiguoren.

A:    meicuo. ni chi fan le ma?

B:    mei you.

A:    na wo qing ni chi fan.

B:    xing. xiexie ni.

A:    zou ba.

B:    Let’s go!

A:    早上好。

B:    早上好。

A:    我可以吗?

B:    可以。

A:    请问,你叫什么名字?

B:    我叫 Wawa。你呢,

    你叫什么?

A:    我叫 Oliver。很高兴

    认识你。

B:    我也是。

A:    你是中国人吗?

B:    当然。你呢?

A:    我来自欧洲。

B:    嗯。老外。

A:    什么?

B:    你是老外。外国人。

A:    没错。你吃饭了吗?

B:    没有。

A:    那我请你吃饭。

B:    行。谢谢你。

A:    走吧。

B:    Let’s go!

Naar boven

Chinees leren spreken voor beginners, de beste online cursus en taalles Chinees Mandarijn. Leer de Chinese tekens schrijven en lezen, en de Chinese taal praten. Gratis lessen. Chinees met Oliver.