CHINESEWITHOLIVER.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lesson 13

A:    wanshang hao. 

B:    wanshang hao.  

A:    qing wen, huoche zhan, zenme zou? 

B:    ni xiang zenme qu ne?

A:    na, zuo ditie ba. 

B:    ditie zhan bu yuan. zai zheli zuo guai

    jiu dao le.      

A:    zuo gonggong qiche ye xing ma? 

B:    gonggong qiche zhan zai na bian.

    yi bai mi jiu dao le.

A:    zuo feiji ne?  

B:    zuo feiji? ni chi cuo yao le ba.    

A:    kai wanxiao. zuo chuzuche ne? 

B:    en. zuo chuzuche hui gui yidian.   

A:    na, hai you shenme banfa ne? 

B:    zou lu zuihao. ni kan, huoche zhan jiu

    zai zheli. ben dan!

A:    晚上好。 

B:    晚上好。  

A:    请问,火车站,怎么走? 

B:    你想怎么去呢?

A:    那, 坐地铁吧。 

B:    地铁站不远。在这里左拐就到了。      

A:    坐公共汽车也行吗? 

B:    公共汽车站在那边。 一百米就到了。

A:    坐飞机呢?  

B:    坐飞机?你吃错药了吧。    

A:    开玩笑。坐出租车呢? 

B:    嗯。坐出租车会贵一点。   

A:    那,还有什么办法呢? 

B:    走路最好。你看, 火车站就在这里。

    笨蛋!

Back to top

Learn Chinese Online, Free beginner lessons, best language course for beginners of Mandarin Chinese, learn to read and write the characters and speak Chinese with Oliver.