CHINESEWITHOLIVER.COM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lesson 15

A:    qing wen, nide shouji haoma shi

    duo shao? 

B:    wo bu gaosu ni. 

A:    weishenme?  

B:    yinwei women bing bu renshi. 

A:    en. na ni gei wo nide QQ haoma,

    hao ma?

B:    hao. san,  san, qi, wu, yi, ba, liu, yi,

    wu, wu.      

A:    qing ni zai shuo yi ci.

B:    san,  san, qi, wu, yi, ba, liu, yi,

    wu, wu.

A:    zai shuo yi ci.

B:    bu xing. wo yijing shuo le liang ci.

A:    na hao. ni you Weixin ma?

B:    you. ni gan xingqu ma?

A:    shi de. ni gaosu wo ba.

B:    xing. ni zhaozhao ba: 

    wawachineseteacher.

A:    zhao dao  le. xiexie ni.

B:    QQ he Weixin shi women zhongguoren

    zui fangbian de lianxi fangshi. keyi mianfei

    xiazai.

A:    a, mingbai le.

B:    na ni jia wo ba. xia ci zai liao. bai bai.

A:    请问,你的手机号码是多少? 

B:    我不告诉你。 

A:    为什么?  

B:    因为我们并不认识。 

A:    嗯。那你给我你的QQ号码,好吗?

B:    好。三,三,七, 五,一,八, 六,

    一,五,五。  

A:    请你再说一次。

B:    三,三,七, 五,一,八, 六,一,

    五,五。

A:    再说一次。

B:    不行。我已经说了两次。

A:    那好。你有微信吗?

B:    有。你感兴趣吗?

A:    是的。你告诉我吧。

B:    行。你找找吧:wawachineseteacher

A:    找到了。谢谢你。

B:    QQ 和微信是我们中国人最方便的

    联系方式。可以免费下载。

A:    啊,明白了。

B:    那你加我吧。下次再聊。拜拜。

Back to top

Learn Chinese Online, Free beginner lessons, best language course for beginners of Mandarin Chinese, learn to read and write the characters and speak Chinese with Oliver.