TIENGTRUNG1.COM

Tự học tiếng Trung phát âm,

Bài 1, giao tiếp cơ bản

Video

(Phiên bản tiếng Anh của bài này đã hoàn thiện hơn!)

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản, bài 1

Câu chuyện 1  (bính âm)

Hội Thoại 1

A:    ni hao.

B:    ni hao.

A:    ni hao ma?

B:    wo hen hao, xie xie. 

        ni hao ma?

A:    wo ye hen hao, xie xie.


Hội Thoại 2

A:    wo xihuan ni.

B:    wo ye xihuan ni.

A:    shenme?

B:    wo ye xihuan ni.

A:    wo ai ni.

B:    wo ye ai ni.

A:    shenme?

B:    wo ye ai ni.


Hội Thoại 3

A:    wo xihuan ni.

B:    wo bu xihuan ni.

A:    shenme?

B:    wo bing bu xihuan ni.

A:    weishenme?

B:    wo taoyan ni.

A:    shenme?

B:    wo taoyan ni. gun! gun!

 Bài này có hữu ích không?

KHÔNG

Tiếng Trung câu chuyện 1

(dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt)

Đàm Thoại 1

A:    Xin chào!

B:    Xin chào!

A:    Em khoẻ không?

B:    Em khoẻ, anh thì sao?

A:    Anh khoẻ, cám ơn em.


Đàm Thoại 2

A:    Anh thích em.

B:    Em cũng thích anh.

A:    Em nói gì?

B:    Em cũng thích anh.

A:    Anh yêu em.

B:    Em cũng yêu anh.

A:    Em nói sao?

B:    Em cũng yêu anh.


Đàm Thoại 3

A:    Anh thích em.

B:    Em không thích anh.

A:    Em nói gì?

B:    Em không thích anh

       chút nào hết.

A:    Tại sao?

B:    Em ghét anh.

A:    Sao cơ?

B:    Em ghét anh.

       Đi ra chỗ khác đi!

về đầu trang

Tiếng Trung cơ bản, câu chuyện 1,

học viết và đọc chữ Hán (Kanji)

Hội Thoại 1

A:    你好。

B:    你好。

A:    你好吗?

B:    我很好,谢谢。你好吗?

A:    我也很好,谢谢。


Hội Thoại 2

A:    我喜欢你。

B:    我也喜欢你。

A:    什么?

B:    我也喜欢你。

A:    我爱你。

B:    我也爱你。

A:    什么?

B:    我也爱你。


Hội Thoại 3

A:    我喜欢你。

B:    我不喜欢你。

A:    什么?

B:    我并不喜欢你。

A:    为什么?

B:    我讨厌你。

A:    什么?

B:    我讨厌你。滚!滚!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung cơ bản miễn phí trực tuyến! Giao tiếp online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. Bài học 1.

Tự học tiếng trung, giao tiếp cơ bản, bài 1. Tập phát âm. Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung cơ bản tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung cơ bản thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 1. Tiếng Trung cơ bản rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung cơ bản. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung cơ bản sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. Dịch hội thoại từ tiếng Trung sang tiếng Việt. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.

Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Từ vựng tiếng trung cơ bản, viết và đọc chữ Hán (Kanji).

Tự học tiếng trung, giao tiếp cơ bản, bài 1. Tập phát âm, từ vựng, viết và đọc chữ Kanji (Hán). Bài học tiếng Trung với Oliver, trực tuyến, miễn phí, tốt nhất . Tài liệu tự học tiếng trung cơ bản phổ thông. Học nói tiếng Trung cơ bản miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp.  Học nói tiếng Trung cơ bản sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 7. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Phần mềm bài học 1. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Dịch đàm thoại từ tiếng Việt sang tiếng Trung cơ bản. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng. Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. Tự học tiếng trung với Oliver, bài 1. Cho người mới bắt đầu.  Đối thoại tiếng Trung phụ đề tiếng Việt. Học tiếng Trung giao tiếp. Tự học tiếng trung đàm thoại. Câu chuyện 1. TIENGTRUNG1.COM