TIENGTRUNG1.COM

Tiếng Trung cơ bản 20

Video

 Phiên bản tiếng Anh của bài học này đã hoàn thiện hơn.

A =    lady

B =    mister


A:    duibuqi, zhe shi wode difang.  

B:    shenme?

A:    zhe shi wode difang. wo mei ci

       jiu zai zheli.

B:    bu xing. ni qu na bian ba, meiyou

       ren.

A:    na wo qu zhao yixia wo laogong.

        kai wanxiao de. wo keyi zuo

        zai zheli ma?   

B:    keyi, keyi. 

A:    ei, baobei er. wo zai youyongchi.

       ni guolai ba…shi wo laogong.

B:    na wo xian zou le, en.

A:    keyi.

A:    对不起,这是我的地方。  

B:    什么?

A:    这是我的地方。我每次就在

       这里。

B:    不行。你去那边吧,没有人。

A:    那我去找一下我老公。

       开玩笑的。我可以坐在这里吗?

B:    可以,可以。 

A:    诶,宝贝儿,我在游泳池。你

        过来吧。。。是我老公。

B:    那我先走了,嗯。

A:    可以。

về đầu trang

TIENGTRUNG1.COM | Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Bài học 20.

TIENGTRUNG1.COM | Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 20. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.

TIENGTRUNG1.COM | Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Phần mềm bài học 20.

TIENGTRUNG1.COM | Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp.  Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 20. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Phần mềm bài học 20. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng. Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu.