TIENGTRUNG1.COM

Tiếng Trung cơ bản 37

Chào các bạn học sinh thân mến, 


Nếu bạn muốn có thêm nhiều bài học, hãy:


1) Nhấn 👍 các video trên kênh

    YouTube. 

2) Đăng kí kênh Youtube quốc tế 

    của tôi.


Chúc các bạn học tốt!