TIENGTRUNG1.COM

Bài học 10

A:    ni zai zuo shenme?

B:    wo zhengzai kan wo

        jiaren de zhaopian.  

A:    en. zhe shi shei?

B:    zhe shi wo baba

A:    a, nide fuqin.

B:    meicuo. ni kan, zhe shi wo

       mama. 

A:    jiu shi nide muqin.

B:    dui. tamen shi wode fumu. 

A:    zhege meinv shi shei? 

B:    ta shi wo jiejie. wo shi ta

       meimei. ta hai you ge haizi. 

A:    shi nan hai haishi nv hai?

B:    yige nan hai er. ni kan. 

A:    wasai. zhen ku! 

B:    jiu shi!

A:    ni you gege huozhe didi ma? 

B:    mei you. ni jiu shi wode gege!

A:    你在做什么?

B:    我正在看我家人的照片。  

A:    嗯。这是谁?

B:    这是我爸爸。

A:    啊,你的父亲。

B:    没错儿。你看,这是我妈妈。 

A:    就是你的母亲。

B:    对。他们是我的父母。 

A:    这个美女是谁? 

B:    她是我姐姐。我是她妹妹。

       她还有个孩子。

A:    是男孩还是女孩?

B:    一个男孩儿。你看。 

A:    哇塞。真酷! 

B:    就是!

A:    你有哥哥或者弟弟吗? 

B:    没有。你就是我的哥哥!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.