TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 10

Video

A:    ni zai zuo shenme?

B:    wo zhengzai kan wo jiaren de zhaopian.  

A:    en. zhe shi shei?

B:    zhe shi wo baba

A:    a, nide fuqin.

B:    meicuo. ni kan, zhe shi wo mama. 

A:    jiu shi nide muqin.

B:    dui. tamen shi wode fumu. 

A:    zhege meinv shi shei? 

B:    ta shi wo jiejie. wo shi ta meimei.

       ta hai you ge haizi. 

A:    shi nan hai haishi nv hai?

B:    yige nan hai er. ni kan. 

A:    wasai. zhen ku! 

B:    jiu shi!

A:    ni you gege huozhe didi ma? 

B:    mei you. ni jiu shi wode gege!

A:    你在做什么?

B:    我正在看我家人的照片。  

A:    嗯。这是谁?

B:    这是我爸爸。

A:    啊,你的父亲。

B:    没错儿。你看,这是我妈妈。 

A:    就是你的母亲。

B:    对。他们是我的父母。 

A:    这个美女是谁? 

B:    她是我姐姐。我是她妹妹。

       她还有个孩子。

A:    是男孩还是女孩?

B:    一个男孩儿。你看。 

A:    哇塞。真酷! 

B:    就是!

A:    你有哥哥或者弟弟吗? 

B:    没有。你就是我的哥哥!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 10.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.