TIENGTRUNG1.COM

Bài học 13

A:    wanshang hao. 

B:    wanshang hao.  

A:    qing wen, huoche zhan,

       zenme zou? 

B:    ni xiang zenme qu ne?

A:    na, zuo ditie ba. 

B:    ditie zhan bu yuan.

        zai zheli zuo guai jiu dao le.      

A:    zuo gonggong qiche

       ye xing ma? 

B:    gonggong qiche zhan zai na

       bian. yi bai mi jiu dao le.

A:    zuo feiji ne?  

B:    zuo feiji? ni chi cuo yao le ba.    

A:    kai wanxiao. zuo chuzuche ne? 

B:    en. zuo chuzuche hui gui yidian.

A:    na, hai you shenme banfa ne? 

B:    zou lu zuihao. ni kan, huoche

       zhan jiu zai zheli. ben dan!

A:    晚上好。 

B:    晚上好。  

A:    请问,火车站,怎么走? 

B:    你想怎么去呢?

A:    那, 坐地铁吧。 

B:    地铁站不远。在这里左拐就到了。

A:    坐公共汽车也行吗? 

B:    公共汽车站在那边。一百米就

       到了。

A:    坐飞机呢?  

B:    坐飞机?你吃错药了吧。    

A:    开玩笑。坐出租车呢? 

B:    嗯。坐出租车会贵一点。

A:    那,还有什么办法呢? 

B:    走路最好。你看, 火车站就在

       这里。笨蛋!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.