TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 13

Video

A:    wanshang hao. 

B:    wanshang hao.  

A:    qing wen, huoche zhan, zenme zou? 

B:    ni xiang zenme qu ne?

A:    na, zuo ditie ba. 

B:    ditie zhan bu yuan. zai zheli zuo guai

       jiu dao le.      

A:    zuo gonggong qiche ye xing ma? 

B:    gonggong qiche zhan zai na bian.

       yi bai mi jiu dao le.

A:    zuo feiji ne?  

B:    zuo feiji? ni chi cuo yao le ba.    

A:    kai wanxiao. zuo chuzuche ne? 

B:    en. zuo chuzuche hui gui yidian.   

A:    na, hai you shenme banfa ne? 

B:    zou lu zuihao. ni kan, huoche zhan jiu

       zai zheli. ben dan!

A:    晚上好。 

B:    晚上好。  

A:    请问,火车站,怎么走? 

B:    你想怎么去呢?

A:    那, 坐地铁吧。 

B:    地铁站不远。在这里左拐就到了。      

A:    坐公共汽车也行吗? 

B:    公共汽车站在那边。 一百米就到了。

A:    坐飞机呢?  

B:    坐飞机?你吃错药了吧。    

A:    开玩笑。坐出租车呢? 

B:    嗯。坐出租车会贵一点。   

A:    那,还有什么办法呢? 

B:    走路最好。你看, 火车站就在这里。

       笨蛋!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 13.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.