TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 14

Video

A:    qing wen, nin shi O. xiansheng ba. 

B:    en.  

A:    hao de. zhe shi nin de qian. wode kehu

    feichang shengqi. ta zong shuo, pian ta

    de ren hai mei chusheng. dan zhe ci ta

    zhende shangxin le. nage laowai zhen

    shi ge huahuagongzi. xing. na, zhu ni 

    chenggong. 

B:    zhaopian ne?

A:    wang le. gei ni. 

B:    qing nin shao deng.

A:    请问,您是 O 先生吧。 

B:    嗯。  

A:    好的。这是您的钱。我的客户非常生气。

    她总说,骗她的人还没出生。但这次她

    真的伤心了。那个老外真是个花花公子。

    行。那,祝你成功。 

B:    照片呢?

A:    忘了。给你。 

B:    请您稍等。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 14.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.