TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 15

Video

A:    qing wen, nide shouji haoma shi

      duo shao? 

B:    wo bu gaosu ni. 

A:    weishenme?  

B:    yinwei women bing bu renshi. 

A:    en. na ni gei wo nide QQ haoma,

       hao ma?

B:    hao. san,  san, qi, wu, yi, ba, liu, yi,

       wu, wu.      

A:    qing ni zai shuo yi ci.

B:    san,  san, qi, wu, yi, ba, liu, yi,

       wu, wu.

A:    zai shuo yi ci.

B:    bu xing. wo yijing shuo le liang ci.

A:    na hao. ni you Weixin ma?

B:    you. ni gan xingqu ma?

A:    shi de. ni gaosu wo ba.

B:    xing. ni zhaozhao ba: 

       wawachineseteacher.

A:    zhao dao  le. xiexie ni.

B:    QQ he Weixin shi women zhongguoren

       zui fangbian de lianxi fangshi. keyi

       mianfei xiazai.

A:    a, mingbai le.

B:    na ni jia wo ba. xia ci zai liao. bai bai.

A:    请问,你的手机号码是多少? 

B:    我不告诉你。 

A:    为什么?  

B:    因为我们并不认识。 

A:    嗯。那你给我你的QQ号码,好吗?

B:    好。三,三,七, 五,一,八, 六,

    一,五,五。  

A:    请你再说一次。

B:    三,三,七, 五,一,八, 六,一,

    五,五。

A:    再说一次。

B:    不行。我已经说了两次。

A:    那好。你有微信吗?

B:    有。你感兴趣吗?

A:    是的。你告诉我吧。

B:    行。你找找吧:wawachineseteacher

A:    找到了。谢谢你。

B:    QQ 和微信是我们中国人最方便的

    联系方式。可以免费下载。

A:    啊,明白了。

B:    那你加我吧。下次再聊。拜拜。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 15.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.