TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 17

Video

A:    aya, duibuqi. 

B:    mei shi er, mei shi er. 

    qing wen, ni jiehun le ma?

A:    mei you. 

B:    ni mei you laogong ma?     

A:    mei you. ni ne? ni you laopo ma? 

B:    mei you. na ni you nan pengyou ba,

    name piaoliang. 

A:    mei you, wo shi danshen.  

B:    zhende jiade?    

A:    wo bu pian ni. ni kending you

    nv pengyou. name shuai.  

B:    mei you. wo ye shi danshen.    

A:    ni xihuan da xia ma? 

B:    hao chi. ni xihuan bai putaojiu ma?

A:    hao he. gen wode da xia zhen heshi.

A:    啊呀, 对不起。 

B:    没事儿,没事儿。

    请问,你结婚了吗?

A:    没有。 

B:    你没有老公吗?   

A:    没有。你呢?你有老婆吗? 

B:    没有。那你有男朋友吧,那么漂亮。 

A:    没有, 我是单身。  

B:    真的假的?    

A:    我不骗你。你肯定有女朋友。那么帅。 

B:    没有。我也是单身。   

A:    你喜欢大虾吗? 

B:    好吃。你喜欢白葡萄酒吗?

A:    好喝。跟我的大虾真合适。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 17.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.