TIENGTRUNG1.COM

Bài học 17

A:    aya, duibuqi. 

B:    mei shi er, mei shi er.

       qing wen, ni jiehun le ma?

A:    mei you. 

B:    ni mei you laogong ma?     

A:    mei you. ni ne?

       ni you laopo ma? 

B:    mei you. na ni you nan pengyou

        ba, name piaoliang. 

A:    mei you, wo shi danshen.  

B:    zhende jiade?    

A:    wo bu pian ni. ni kending you

       nv pengyou. name shuai.  

B:    mei you. wo ye shi danshen.    

A:    ni xihuan da xia ma? 

B:    hao chi. ni xihuan bai putaojiu

       ma?

A:    hao he. gen wode da xia

       zhen heshi.

A:    啊呀, 对不起。 

B:    没事儿,没事儿。

       请问,你结婚了吗?

A:    没有。 

B:    你没有老公吗?   

A:    没有。你呢?你有老婆吗? 

B:    没有。那你有男朋友吧,

       那么漂亮。 

A:    没有, 我是单身。  

B:    真的假的?    

A:    我不骗你。你肯定有女朋友。   

       那么帅。 

B:    没有。我也是单身。   

A:    你喜欢大虾吗? 

B:    好吃。你喜欢白葡萄酒吗?

A:    好喝。跟我的大虾真合适。

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.