TIENGTRUNG1.COM

Bài học 19

A =    client

B =    shop assistent

C =    husband


A:    ni xihuan zhege ma?  

C:    hai xing.

A:    haishi zhege?

C:    en, mama huhu.

A:    qing wen. zhege duoshao qian?

B:    zhege yao ba bai wu shi kuai.

A:    name gui! ke bu keyi pianyi

        yidian er?

B:    zhege…zuidi yao ba bai kuai.

A:    na ruguo mai shige de hua, ke

       bu keyi zai pianyi yidian er?  

B:    ruguo ni yao mai shige de hua,

       keyi pianyi si fenzhi yi. 

A:    na yigong shi duoshao qian?

B:    ba qian de si fenzhi san, jiu shi

       liu qian kuai renminbi.

A:    xing, keyi.

B:    nin zhende yao mai shige ma?

A:    shi de. shi wo laogong. ta bu

       xihuan huan yifu. xiexie en.

B:    bu ke qi.

A:    你喜欢这个吗?  

C:    还行。

A:    还是这个?

C:    嗯,马马虎虎。

A:    请问。这个多少钱? 

B:    这个要八百五十块。

A:    那么贵!可不可以便宜一点儿?

B:    这个。。。最低要八百块。

A:    那如果买十个的话,可不可以再

       便宜一点儿?  

B:    如果你要买十个的话,可以便宜

       四分之一。 

A:    那一共是多少钱?

B:    八千的四分之三,就是六千块

       人民币。

A:    行,可以。

B:    您真的要买十个吗?

A:    是的。是我老公,

       他不喜欢换衣服。谢谢嗯。

B:    不客气。

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.