TIENGTRUNG1.COM

Bài học 23

A = student, B = friend

O = teacher


A: laoshi, shengri kuaile!

O: xie xie!

A: gei ni, xiao liwu.

O: zhe shi shenme?

A: er guo tou. 

O: shenme?

B: bai jiu.

O: a, hao dongxi!

A: ni xianzai ji sui le?

O: ai, bie ti le.

A: laoshi, gei ni jieshao yixia. zhe

    shi wode pengyou. ta jiao Yu.

B: hen gaoxing renshi ni.

O: wo ye shi.

B: nide zhongwen zai naer xue de?

O: beijing shoudu.

B: wa, hao lihai ya.

A: women jintian qing ni chi fan. ni

    xiang chi huo guo ma? haishi

    yangrou chuan?

O: huo guo ba.

B: ni neng chi la de ma?

O: mei wenti.

B: ma la de ne?

O: dou keyi.

B: tai hao le.

A: bie he zui le, en.

O: zhong!

B: tian a, ni hai hui shuo henan

    hua ne.

A+B: zou ba!


(liang ge xiaoshi yihou)


A: laoshi! laoshi!

B: ta zui le.

A: 老师,生日快乐!

O: 谢谢!

A: 给你,小礼物。

O: 这是什么?

A: 二锅头。

O: 什么?

B: 白酒。

O: 啊,好东西!

A: 你现在几岁了?

O: 哎,别提了。

A: 老师,给你介绍一下。这是我的

     朋友。她叫玉。

B: 很高兴认识你。

O: 我也是。

B: 你的中文在哪儿学的?

O: 北京首都。

B: 哇,好厉害呀。

A: 我们今天请你吃饭。你想吃火锅

     吗?还是羊肉串?

O: 火锅吧。

B: 你能吃辣的吗?

O: 没问题。

B: 麻辣的呢?

O: 都可以。

B: 太好了。

A: 别喝醉了,嗯。

O: 中!

B: 天啊,你还会说河南话呢。

A+B: 走吧!


(两个小时以后)


A: 老师!老师!

B: 他醉了。

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.