TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 26

Video

T = Tingyu, O = Oliver


T: aolifu! 

O: ei, tingyu! hao jiu bu jian!

T: shi a, wo zuijin hen mang.

O: mang shenme?

T: jiu shi, jingchang chu chai.

O: qu nali?

T: wo gang cong riben huilai bu jiu, dahoutian hai dei qu deguo.

O: wa, hao lei!

T: bu lei, jiu shi, youdian mafan.

O: na, ni qu naxie guojia, dai fanyi ma?

T: mei biyao. wo riyu hen liuli de, wo deyu ye hai keyi a.

O: ni hen congming.

T: mei you la. dui, ni hui xibanya yu, dui ma?

O: mei cuo.

T: ni zhidao ma, wo xia ge yue meizhun yao qu moxige. ni yuanyi pei wo qu ma? ni keyi zuo wode fanyi a.

O: zhende ma? hao a!

T: na mingtian zai lianxi le.

O: zhong!

T: tschüss.

O: adiós.

T: 奥利弗! 

O: 诶,停玉!好久不见!

T: 是啊,我最近很忙。

O: 忙什么?

T: 就是,经常出差。

O: 去哪里?

T: 我刚从日本回来不久,大后天还得去德国。

O: 哇,好累。

T: 不累,就是,有点麻烦。

O: 那,你去那些国家,带翻译吗?

T: 没必要。我日语很流利的,我德语也还可以啊。

O: 你很聪明。

T: 没有啦。对,你会西班牙语,对吗?

O: 没错。

T: 你知道吗,我下个月没准要去墨西哥。你愿意陪我去吗?你可以做我的翻译啊

O: 真的吗?好啊!

T: 那明天再联系了。

O: 中!

T: Tschüss.

O: Adiós.

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 26.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.