TIENGTRUNG1.COM

Bài học 26

T = Tingyu, O = Oliver


T: aolifu! 

O: ei, tingyu! hao jiu bu jian!

T: shi a, wo zuijin hen mang.

O: mang shenme?

T: jiu shi, jingchang chu chai.

O: qu nali?

T: wo gang cong riben huilai bu jiu,

    dahoutian hai dei qu deguo.

O: wa, hao lei!

T: bu lei, jiu shi, youdian mafan.

O: na, ni qu naxie guojia, dai fanyi

     ma?

T: mei biyao. wo riyu hen liuli de, wo

    deyu ye hai keyi a.

O: ni hen congming.

T: mei you la. dui, ni hui xibanya yu,

    dui ma?

O: mei cuo.

T: ni zhidao ma, wo xia ge yue

    meizhun yao qu moxige. ni yuanyi

    pei wo qu ma? ni keyi zuo wode

    fanyi a.

O: zhende ma? hao a!

T: na mingtian zai lianxi le.

O: zhong!

T: tschüss.

O: adiós.

T: 奥利弗! 

O: 诶,停玉!好久不见!

T: 是啊,我最近很忙。

O: 忙什么?

T: 就是,经常出差。

O: 去哪里?

T: 我刚从日本回来不久,大后天还得

    去德国。

O: 哇,好累。

T: 不累,就是,有点麻烦。

O: 那,你去那些国家,带翻译吗?

T: 没必要。我日语很流利的,我德语

    也还可以啊。

O: 你很聪明。

T: 没有啦。对,你会西班牙语,对

    吗?

O: 没错。

T: 你知道吗,我下个月没准要去墨西

    哥。你愿意陪我去吗?你可以做我

    的翻译啊

O: 真的吗?好啊!

T: 那明天再联系了。

O: 中!

T: Tschüss.

O: Adiós.

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.