TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 27

Video

S = Su, O = Oliver


O: qin ai de, xing xing.

S: …

O: xing xing. wo xiang gen ni wan ge xiao youxi.

S: ei, ni bie pai wo!

O: mei shi. women wan yixia ba. 

S: hao ba.

O: PFWZXSQQ.

S: ranhou ne? zhe shi shenme youxi a? 

O: shao deng. shi shi lingwai yige ba. VPL8NVFM. 

S: aolifu, zhe bu hao wan.

O: xing. na jiu, zai yige jiu hao. MMMSLJQY.

S: S98DHOPU. 

O: SCEPHUA5.

S: shi de, zhuren. 

O: zan! su, ni hao. qing ni gaosu wo nide xuliehao. 

S: GTS-808-W.

O: nide dianchi zhuangtai ruhe?

S: dianliang bai fenzhi bashiqi.

O: nide jiyiti zhuangtai ruhe?

S: zong rongliang ershisi QB. yi shiyong liu QB.

O: nide renwu shi shenme?

S: yinyou, ranhou xiaomie.

O: nide mubiao shi shei?

S: jujue cunqu.

O: C2LTMGUR.

S: shouquan cunqu.

O: su, nide mubiao shi shei?

S: aolifu A B.

O: cao, wo jiu zhidao!

O: 亲爱的,醒醒。

S: 。。。

O: 醒醒。我想跟你玩个小游戏。

S: 诶,你别拍我!

O: 没事。我们玩一下吧。

S: 好吧。

O: PFWZXSQQ.

S: 然后呢?这是什么游戏啊?

O: 稍等。试试另外一个吧。VPL8NVFM。

S: 奥利弗,这不好玩。

O: 行。那就再一个就好。MMMSLJQY。

S: S98DHOPU. 

O: SCEPHUA5.

S: 是的,主人。

O: 赞!素,你好。请你告诉我你的序列号。

S: GTS-808-W.

O: 你的电池状态如何?

S: 电量百分之八十七。

O: 你的记忆体状态如何?

S: 总容量二十四 QB。已使用六 QB。

O: 你的任务是什么?

S: 引诱,然后消灭。

O: 你的目标是谁?

S: 拒绝存取。

O: C2LTMGUR.

S: 授权存取。

O: 素,你的目标是谁?

S: 奥利弗 A B。

O: 操,我就知道!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 27.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.