TIENGTRUNG1.COM

Bài học 27

S = Su, O = Oliver


O: qin ai de, xing xing.

S: …

O: xing xing. wo xiang gen ni wan ge

     xiao youxi.

S: ei, ni bie pai wo!

O: mei shi. women wan yixia ba. 

S: hao ba.

O: PFWZXSQQ.

S: ranhou ne? zhe shi shenme youxi

     a? 

O: shao deng. shi shi lingwai yige ba.

     VPL8NVFM. 

S: aolifu, zhe bu hao wan.

O: xing. na jiu, zai yige jiu hao.

     MMMSLJQY.

S: S98DHOPU. 

O: SCEPHUA5.

S: shi de, zhuren. 

O: zan! su, ni hao. qing ni gaosu wo

     nide xuliehao. 

S: GTS-808-W.

O: nide dianchi zhuangtai ruhe?

S: dianliang bai fenzhi bashiqi.

O: nide jiyiti zhuangtai ruhe?

S: zong rongliang ershisi QB. yi

    shiyong liu QB.

O: nide renwu shi shenme?

S: yinyou, ranhou xiaomie.

O: nide mubiao shi shei?

S: jujue cunqu.

O: C2LTMGUR.

S: shouquan cunqu.

O: su, nide mubiao shi shei?

S: aolifu A B.

O: cao, wo jiu zhidao!

O: 亲爱的,醒醒。

S: 。。。

O: 醒醒。我想跟你玩个小游戏。

S: 诶,你别拍我!

O: 没事。我们玩一下吧。

S: 好吧。

O: PFWZXSQQ.

S: 然后呢?这是什么游戏啊?

O: 稍等。试试另外一个吧。

     VPL8NVFM。

S: 奥利弗,这不好玩。

O: 行。那就再一个就好。

     MMMSLJQY。

S: S98DHOPU. 

O: SCEPHUA5.

S: 是的,主人。

O: 赞!素,你好。请你告诉我你的

    序列号。

S: GTS-808-W.

O: 你的电池状态如何?

S: 电量百分之八十七。

O: 你的记忆体状态如何?

S: 总容量二十四 QB。已使用六 QB。

O: 你的任务是什么?

S: 引诱,然后消灭。

O: 你的目标是谁?

S: 拒绝存取。

O: C2LTMGUR.

S: 授权存取。

O: 素,你的目标是谁?

S: 奥利弗 A B。

O: 操,我就知道!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.