TIENGTRUNG1.COM

Bài học 29

Y:    ei, aolifu.

O:   ei, xiao yao. 

Y:    ni pang le, yizhi he ke kou ke le. 

       ye meiyou gua huzi. ni hai hao

       ma?  

O:   en, wo zuijin youdian mang. 

Y:    mang shenme?

O:    jiu shi, kan dianshi.      

Y:    aiya, ni zhege lan chong. bu xing. 

       ni yinggai yao duo duanlian 

       shenti. ni keyi paobu, youyong, qi 

       zixingche.

O:   aya, tai lei le.

Y:    ni zhe yang bu jiankang. ei, 

       women dongtian qu dongbei ba, 

       hua xue.

O:   leng si le!

Y:    wo danxin ni. Ni pei wo ba, 

       women yiqi pao yi quan.

O:   hao de. ei, man dian!

Y:    kuai dian!

Y:    诶, 奥利弗。

O:   诶, 小姚。 

Y:    你胖了,一直喝可口可乐。也没有

       刮胡子。你还好吗? 

O:    嗯, 我最近有点忙。 

Y:    忙什么? 

O:    就是, 看电视。      

Y:    哎呀, 你这个懒虫。不行。你

       应该要多锻炼身体。你可以跑步,

       游泳,骑自行车。

O:    啊呀,太累了。

Y:    你这样不健康。诶,我们冬天去

       东北吧,滑雪。

O:    冷死了!

Y:    我担心你。你陪我吧,我们一起

        跑一圈。

O:    好的。。。诶,慢点!

Y:    快点!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.