TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 29

Video

Y:    ei, aolifu.

O:   ei, xiao yao. 

Y:    ni pang le, yizhi he ke kou ke le. ye mei

       you gua huzi. ni hai hao ma?  

O:    en, wo zuijin youdian mang. 

Y:    mang shenme?

O:    jiu shi, kan dianshi.      

Y:    aiya, ni zhege lan chong. bu xing. ni

       yinggai yao duo duanlian shenti. ni keyi

       paobu, youyong, qi zixingche.

O:    aya, tai lei le.

Y:    ni zhe yang bu jiankang. ei, women

       dongtian qu dongbei ba, hua xue.

O:    leng si le!

Y:    wo danxin ni. Ni pei wo ba, women yiqi

       pao yi quan.

O:    hao de. ei, man dian!

Y:    kuai dian!

Y:    诶, 奥利弗。

O:   诶, 小姚。 

Y:    你胖了,一直喝可口可乐。也没有

       刮胡子。你还好吗? 

O:    嗯, 我最近有点忙。 

Y:    忙什么? 

O:    就是, 看电视。      

Y:    哎呀, 你这个懒虫。不行。你应该要多

       锻炼身体。你可以跑步,游泳,

       骑自行车。

O:    啊呀,太累了。

Y:    你这样不健康。诶,我们冬天去东北吧,

       滑雪。

O:    冷死了!

Y:    我担心你。你陪我吧,我们一起跑一圈。

O:    好的。。。诶,慢点!

Y:    快点!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 29.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.