TIENGTRUNG1.COM

Bài học 30

O:   ei, xuyao wo bang ge mang ma? 

Y:    xie xie. 

O:   ni yao tui fang ma?

Y:    dui.

O:    ni hui guo ba.     

Y:    dui, qu jichang.

O:    wa, hao zhong! zhe shi nide yifu 

        ma? 

Y:    bu shi, shi yixie yao he 

        huazhuangpin.

O:    weishenme?

Y:    wo shi zuo shengyi de. guoji 

       maoyi.

O:    a, shi zhe yang.

Y:    women nali de yao he 

       huazhuangpin youdian bu xing.   

O:   en.

Y:   women dao le yi lou le.

O:   hao de. xie tian xie di.

Y:   gun!

O:   shenme?

Y:   gun!

O:   诶,需要我帮个忙吗?

Y:    谢谢。 

O:   你要退房吗?

Y:    对。

O:    你回国吧。     

Y:    对,去机场。

O:   哇,好重!这是你的衣服吗? 

Y:    不是, 是一些药和化妆品。

O:    为什么?

Y:    我是做生意的。国际贸易。

O:    啊, 是这样。

Y:    我们那里的药和化妆品有点不行。

O:   嗯。

Y:   我们到了一楼了。

O:   好的。谢天谢地。

Y:   滚!

O:   什么?

Y:   滚!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.