TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 30

Video

O:   ei, xuyao wo bang ge mang ma? 

Y:    xie xie. 

O:   ni yao tui fang ma?

Y:    dui.

O:    ni hui guo ba.     

Y:    dui, qu jichang.

O:    wa, hao zhong! zhe shi nide yifu ma? 

Y:    bu shi, shi yixie yao he huazhuangpin.

O:    weishenme?

Y:    wo shi zuo shengyi de. guoji maoyi.

O:    a, shi zhe yang.

Y:    women nali de yao he huazhuangpin 

       youdian bu xing.       

O:   en.

Y:   women dao le yi lou le.

O:   hao de. xie tian xie di.

Y:   gun!

O:   shenme?

Y:   gun!

O:   诶,需要我帮个忙吗?

Y:    谢谢。 

O:   你要退房吗?

Y:    对。

O:    你回国吧。     

Y:    对,去机场。

O:   哇,好重!这是你的衣服吗? 

Y:    不是, 是一些药和化妆品。

O:    为什么?

Y:    我是做生意的。国际贸易。

O:    啊, 是这样。

Y:    我们那里的药和化妆品有点不行。       

O:   嗯。

Y:   我们到了一楼了。

O:   好的。谢天谢地。

Y:   滚!

O:   什么?

Y:   滚!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 30.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.