TIENGTRUNG1.COM

Bài học 31

O:   ei, Antin!

A:   ei, Aolifu, hao jiu bu jian. 

O:   en. ni gan ma daizhe yusan ne? 

       tianqi zheme hao.

A:    yinwei xiawu hui xia yu a.

O:   na ta weishenme kaizhe ne?     

A:    a, ta bu hui guan de. zhe shi wo 

       gelunbiya de pengyou song gei 

       wo de. ta shuo nei bian yizhi xia 

       yu.

O:   na ruguo nide pengyou shi aiji de,

       yusan hui da bu kai ma?

A:    aiya, nei bian bu hui you yusan. 

       ni zhen sha.

O:   ei, wo xiang wen yixia. mingtian 

      de tianqi zenme yang?

A:   mingtian hui xia xue, erqie hui 

       gua feng, ting lihai de.

O:   aiya, zhen daomei.

A:   zenme le?      

O:   jiu shi, mingtian wo xiang gen 

      wode yige lao pengyou qu diao yu.

A:   mei shi.

O:   shenme yisi?

A:   yu bu pa xue, ye bu pa feng. aya, 

      ni zhege ben dan. wo yao xian

      zou le. bai bai.

O:  zai jian.

O:   诶,Antin!

A:   诶,奥利弗, 好久不见。

O:   嗯。你干嘛带着雨伞呢?天气这么

       好。

A:    因为下午会下雨啊。

O:   那它为什么开着呢? 

A:    啊,它不会关的。这是我哥伦比亚

       的朋友送给我的。他说,那边一直

       下雨。

O:   那如果你的朋友是埃及的,雨伞会

       打不开吗?

A:    啊呀,那边不会有雨伞。你真傻。

O:   诶,我想问一下。明天的天气怎么

       样?

A:    明天会下雪,而且会刮风,挺厉害

       的。

O:   哎呀,真倒霉。

A:   怎么了?    

O:   就是,明天我想跟我的一个老朋友

       去钓鱼。

A:   没事儿。

O:   什么意思?

A:   鱼不怕雪,也不怕风。哎呀,你这

      个笨蛋。我要先走了。拜拜。

O:  再见。

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.