TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 31

Video

O:   ei, Antin!

A:   ei, Aolifu, hao jiu bu jian. 

O:   en. ni gan ma daizhe yusan ne? 

       tianqi zheme hao.

A:    yinwei xiawu hui xia yu a.

O:   na ta weishenme kaizhe ne?     

A:    a, ta bu hui guan de. zhe shi wo 

       gelunbiya de pengyou song gei wo de.

       ta shuo nei bian yizhi xia yu.

O:   na ruguo nide pengyou shi aiji de,

       yusan hui da bu kai ma?

A:    aiya, nei bian bu hui you yusan. 

       ni zhen sha.

O:   ei, wo xiang wen yixia. mingtian de 

       tianqi zenme yang?

A:    mingtian hui xia xue, erqie hui gua feng,

       ting lihai de.

O:   aiya, zhen daomei.

A:   zenme le?      

O:   jiu shi, mingtian wo xiang gen wode yige

       lao pengyou qu diao yu.

A:   mei shi.

O:   shenme yisi?

A:   yu bu pa xue, ye bu pa feng. aya, ni

      zhege ben dan. wo yao xian zou le. 

      bai bai.

O:  zai jian.

O:   诶,Antin!

A:   诶,奥利弗, 好久不见。

O:   嗯。你干嘛带着雨伞呢?天气这么好。

A:    因为下午会下雨啊。

O:   那它为什么开着呢? 

A:    啊,它不会关的。这是我哥伦比亚的

       朋友送给我的。他说,那边一直下雨。

O:   那如果你的朋友是埃及的,雨伞会

       打不开吗?

A:    啊呀,那边不会有雨伞。你真傻。

O:   诶,我想问一下。明天的天气怎么样?

A:    明天会下雪,而且会刮风,挺厉害的。

O:   哎呀,真倒霉。

A:   怎么了?    

O:   就是,明天我想跟我的一个老朋友

       去钓鱼。

A:   没事儿。

O:   什么意思?

A:   鱼不怕雪,也不怕风。哎呀,你这个

      笨蛋。我要先走了。拜拜。

O:  再见。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 31.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.