TIENGTRUNG1.COM

Bài học 32

X:    ei, ni hao. ni shi women xin lai de

       yingyu laoshi ma?

V:   da.

X:    hen hao. wo jiao wu xing yu. ni

       ne? 

V:    menya Vladimir zavut. 

X:    hen gaoxing renshi ni. wo shi

       zheli de xiaozhang. wo yinggai

       gaosu ni yi ge shi. women zheli

       you yige guiding. you shihou,

       fumu hui wen ni, ni shi nali ren. ni

       jiu bixu shuo ni shi meiguoren. ni

       bu keyi shuo ni laizi eluosi.

       mingbai le ma?

V:    da.       

X:    ni ting de dong wo shuo de hua

       ma?

V:    nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

X:    诶, 你好。你是我们新来的英语

       老师吗?

V:   Da.

X:    很好。我叫 Wu Xing Yu。 你呢?

V:    Menya Vladimir zavut. 

X:    很高兴认识你。我是这里的校长。

       我应该告诉你一个事儿。我们这里

       有一个规定。有时候,父母会问

       你,你是哪里人。你就必须说你是

       美国人。你不可以说你来自俄罗

       斯。明白了吗?

V:    Da.       

X:    你听得懂我说的话吗?

V:    Nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.