TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 32

Video

X:    ei, ni hao. ni shi women xin lai de yingyu

       laoshi ma?

V:   da.

X:    hen hao. wo jiao wu xing yu. ni ne? 

V:    menya Vladimir zavut. 

X:    hen gaoxing renshi ni. wo shi zheli de

       xiaozhang. wo yinggai gaosu ni yi ge shi. 

       women zheli you yige guiding. you shihou,

       fumu hui wen ni, ni shi nali ren. ni jiu bixu

       shuo ni shi meiguoren. ni bu keyi shuo ni

       laizi eluosi. mingbai le ma?

V:    da.       

X:    ni ting de dong wo shuo de hua ma?

V:    nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

X:    诶, 你好。你是我们新来的英语老师吗?

V:   Da.

X:    很好。我叫 Wu Xing Yu 你呢?

V:    Menya Vladimir zavut. 

X:    很高兴认识你。我是这里的校长。我应该

       告诉你一个事儿。我们这里有一个规定。

       有时候,父母会问你,你是哪里人。你就

       必须说你是美国人。你不可以说你来自

       俄罗斯。明白了吗?

V:    Da.       

X:    你听得懂我说的话吗?

V:    Nu… da.

Y:    Can you speak English?

V:    Shto??

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 32.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.