TIENGTRUNG1.COM

Bài học 7

A:    zaoshang hao.

B:    zaoshang hao.

A:    wo keyi ma?

B:    keyi.

A:    qing wen, ni jiao shenme

       mingzi?

B:    wo jiao Wawa. ni ne, ni jiao

       shenme?

A:    wo jiao Oliver. hen gaoxing

       renshi ni!

B:    wo ye shi.

A:    ni shi zhongguoren ma?

B:    dangran. ni ne?

A:    wo laizi ouzhou.

B:    en, laowai.

A:    shenme?

B:    ni shi laowai. waiguoren.

A:    meicuo. ni chi fan le ma?

B:    mei you.

A:    na wo qing ni chi fan.

B:    xing. xiexie ni.

A:    zou ba.

B:    Let’s go!

A:    早上好。

B:    早上好。

A:    我可以吗?

B:    可以。

A:    请问,你叫什么名字?

B:    我叫 Wawa。你呢,你叫什么?

A:    我叫 Oliver。很高兴认识你。

B:    我也是。

A:    你是中国人吗?

B:    当然。你呢?

A:    我来自欧洲。

B:    嗯。老外。

A:    什么?

B:    你是老外。外国人。

A:    没错。你吃饭了吗?

B:    没有。

A:    那我请你吃饭。

B:    行。谢谢你。

A:    走吧。

B:    Let’s go!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 7. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.