TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 7

Video

A:    zaoshang hao.

B:    zaoshang hao.

A:    wo keyi ma?

B:    keyi.

A:    qing wen, ni jiao

       shenme mingzi?

B:    wo jiao Wawa. ni ne, 

       ni jiao shenme?

A:    wo jiao Oliver. hen

       gaoxing renshi ni!

B:    wo ye shi.

A:    ni shi zhongguoren ma?

B:    dangran. ni ne?

A:    wo laizi ouzhou.

B:    en, laowai.

A:    shenme?

B:    ni shi laowai. waiguoren.

A:    meicuo. ni chi fan le ma?

B:    mei you.

A:    na wo qing ni chi fan.

B:    xing. xiexie ni.

A:    zou ba.

B:    Let’s go!

A:    早上好。

B:    早上好。

A:    我可以吗?

B:    可以。

A:    请问,你叫什么名字?

B:    我叫 Wawa。你呢,

       你叫什么?

A:    我叫 Oliver。很高兴

       认识你。

B:    我也是。

A:    你是中国人吗?

B:    当然。你呢?

A:    我来自欧洲。

B:    嗯。老外。

A:    什么?

B:    你是老外。外国人。

A:    没错。你吃饭了吗?

B:    没有。

A:    那我请你吃饭。

B:    行。谢谢你。

A:    走吧。

B:    Let’s go!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 7.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.