TIENGTRUNG1.COM

Bài học 8

1.

A: wo shi ouzhou ren.

    我    是 欧洲人。

B: en. 嗯。

A: ni shi meiguo ren ma?

      你 是 美国人 吗?

B: bu shi.  不 是。

A: ni shi zhongguo ren ma?

     你 是 中国人 吗?

B: en. 嗯。


2.

A: wo ai ni. 我 爱 你。

B: en. 嗯。

A: ni ai wo ma? 你爱我吗?

B: bu bu bu bu bu! 

      不不不不不!

A: ni bu ai wo ma?

     你 不 爱 我 吗?

B: en. 嗯。

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 8. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.