TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 8

Video

Hội Thoại 1

A:    wo shi ouzhou ren.

        我    是 欧洲人。

B: en. 嗯。

A: ni shi meiguo ren ma?

      你 是 美国人 吗?

B: bu shi.  不 是。

A: ni shi zhongguo ren ma?

     你 是 中国人 吗?

B: en. 嗯。


Hội Thoại 2

A: wo ai ni. 我 爱 你。

B: en. 嗯。

A: ni ai wo ma? 你爱我吗?

B: bu bu bu bu bu! 

        不不不不不!

A: ni bu ai wo ma?

     你 不 爱 我 吗?

B: en. 嗯。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 8.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.