TIENGTRUNG1.COM

Bài học 9

A:    ni xiang he shenme?

B:    shui. ni ne? 

A:    pijiu.

B:    xing. fuwuyuan.


B:    wasai! zhen haokan! 

A:    en. qing wen, zhe shi shenme?

B:    na shi zhurou.

A:    nage ne?

B:    zhe shi jirou.

A:    zhege ne?

B:    na shi niurou.

A:    na shi shenme?

B:    zhe shi yu.

A:    hao. women chi ba. 

B:    man man chi.

A:    zenme yang?

B:    hao chi. ni ye xihuan ma?   

A:    xihuan. wo xiang he baijiu. 

B:    baijiu? jiugui!

A:    你想喝什么?

B:    水。你呢? 

A:    啤酒。

B:    行。服务员!


B:    哇塞!真好看! 

A:    嗯。请问,这是什么?

B:    那是猪肉。

A:    那个呢?

B:    这是鸡肉。

A:    这个呢?

B:    那是牛肉。

A:    那是什么?

B:    这是鱼。

A:    好。我们吃吧。 

B:    慢慢吃。

A:    怎么样?

B:    好吃。你也喜欢吗?   

A:    喜欢。我想喝白酒。 

B:    白酒?酒鬼!

Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK. Bài học 9. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.