TIENGTRUNG1.COM

1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Bài học 9

Video

A:    ni xiang he shenme?

B:    shui. ni ne? 

A:    pijiu.

B:    xing. fuwuyuan.


B:    wasai! zhen haokan! 

A:    en. qing wen, zhe shi

       shenme?

B:    na shi zhurou.

A:    nage ne?

B:    zhe shi jirou.

A:    zhege ne?

B:    na shi niurou.

A:    na shi shenme?

B:    zhe shi yu.

A:    hao. women chi ba. 

B:    man man chi.

A:    zenme yang?

B:    hao chi. ni ye xihuan ma?   

A:    xihuan. wo xiang he baijiu. 

B:    baijiu? jiugui!

A:    你想喝什么?

B:    水。你呢? 

A:    啤酒。

B:    行。服务员!


B:    哇塞!真好看! 

A:    嗯。请问,这是什么?

B:    那是猪肉。

A:    那个呢?

B:    这是鸡肉。

A:    这个呢?

B:    那是牛肉。

A:    那是什么?

B:    这是鱼。

A:    好。我们吃吧。 

B:    慢慢吃。

A:    怎么样?

B:    好吃。你也喜欢吗?   

A:    喜欢。我想喝白酒。 

B:    白酒?酒鬼!

về đầu trang

Học nói tiếng Trung min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online.Hội thoại cho người mới bt đu. Đây là khoá học tiếng Trung tt nht, min phí và trực tuyến. Nhiu hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online đ giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bn, trung cp, cao cp. Phù hợp với học cp tc cho kì thi HSK. 

Bài học 9.

Tiếng Trung rt d, bạn có th học nó nhanh. Trong các bài ging tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiu từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tt c các bài ging tiếng Trung đu có phụ đ tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quc có nhiu giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung s dụng trong công việc và tiếng Trung bi, min phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bn online. Hội thoại cho người mới bt đu.

HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.