TIENGTRUNG1.COM

Học tiếng Trung từ vựng, Bài 15,
giao tiếp cơ bản và chữ Hán

Video

(Phiên bản tiếng Anh của bài này đã hoàn thiện hơn!)

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản,

Câu chuyện 15  (bính âm)

A:    qing wen, nide shouji haoma shi

       duo shao? 

B:    wo bu gaosu ni. 

A:    weishenme?  

B:    yinwei women bing bu renshi. 

A:    en. na ni gei wo nide QQ haoma,

       hao ma?

B:    hao. san,  san, qi, wu, yi, ba, liu,

       yi, wu, wu.      

A:    qing ni zai shuo yi ci.

B:    san,  san, qi, wu, yi, ba, liu, yi, wu,

       wu.

A:    zai shuo yi ci.

B:    bu xing. wo yijing shuo le liang ci.

A:    na hao. ni you Weixin ma?

B:    you. ni gan xingqu ma?

A:    shi de. ni gaosu wo ba.

B:    xing. ni zhaozhao ba: ******

A:    zhao dao  le. xiexie ni.

B:    QQ he Weixin shi women

        zhongguoren zui fangbian de

        lianxi fangshi. keyi mianfei

        xiazai.

A:    a, mingbai le.

B:    na ni jia wo ba. xia ci zai liao. bai

        bai.

 Bài này có hữu ích không?

KHÔNG

Tiếng Trung cơ bản, câu chuyện 15,

học viết và đọc chữ Hán (Kanji)

A:    请问,你的手机号码是多少? 

B:    我不告诉你。 

A:    为什么?  

B:    因为我们并不认识。 

A:    嗯。那你给我你的QQ号码,好

        吗?

B:    好。三,三,七, 五,一,八,

       六,一,五,五。  

A:    请你再说一次。

B:    三,三,七, 五,一,八, 六,

        一,五,五。

A:    再说一次。

B:    不行。我已经说了两次。

A:    那好。你有微信吗?

B:    有。你感兴趣吗?

A:    是的。你告诉我吧。

B:    行。你找找吧:*******

A:    找到了。谢谢你。

B:    QQ 和微信是我们中国人最方便的

        联系方式。可以免费下载。

A:    啊,明白了。

B:    那你加我吧。下次再聊。拜拜。

về đầu trang

Học nói tiếng Trung cơ bản miễn phí trực tuyến! Giao tiếp online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Bài học 15.

Tự học tiếng Trung, giao tiếp cơ bản, 15. Từ vựng, chữ Hán. Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung cơ bản tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung cơ bản thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 15. Tiếng Trung cơ bản rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung cơ bản. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung cơ bản sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. Dịch hội thoại từ tiếng Trung sang tiếng Việt. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. TIENGTRUNG1.COM.

Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Từ vựng tiếng trung cơ bản, viết và đọc chữ Hán

Tự học tiếng Trung, giao tiếp cơ bản, bài 15. Tập phát âm, từ vựng, viết và đọc chữ Hán (Kanji). Bài học câu chuyện tiếng Trung với Oliver, trực tuyến, miễn phí. Tài liệu tự học tiếng trung cơ bản phổ thông. Học nói tiếng Trung cơ bản miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp.  Học nói tiếng Trung cơ bản sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 15. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Phần mềm bài học 15. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Dịch đàm thoại từ tiếng Việt sang tiếng Trung cơ bản. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng. Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. TIENGTRUNG1.COM.