TIENGTRUNG1.COM

Tự học tiếng Trung giao tiếp 24,
Viết và đọc chữ Hán trực tuyến

Video

(Phiên bản tiếng Anh của bài này đã hoàn thiện hơn!)

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản,

Câu chuyện 24 (bính âm)

A = Alice, O = Oliver


O: duibuqi, wo ganggang ting ni shuo

     zhongwen, danshi nide kouyin

     youdian qiguai. ni shi zhongguo

     ren ma?

A: bu shi, wo shi huaren.

O: huaren? na shi shenme guojia?

A: ni bu mingbai huaren. ta jiu shi

     xiang zhongguoren yiyang, danshi

     ta bu zhu zai zhongguo.

O: a. na ni ziji zhu zai na er?

A: wo laizi malaixiya.

O: en. nimen nabian de huaren duo

     ma?

A: shi de, henduo. dagai you si fenzhi

    yi shi huaren.

O: chule malaixiya yiwai, hai you

     qitade guojia you huaren ma?

A: you a, henduo. yazhou, meizhou,

    ouzhou, feizhou, daochu dou you.

O: wasai, wo zenme bu zhidao le?

A: da bu fen shi zai guowai chusheng

    de, danshi xianzai ye you henduo

    de zhongguoren dou ban jia dao

    guowai fazhan.

O: a, mingbai le. xiexie ni. darao ni le.

A: mei shi. zhu ni yukuai.

O: zai jian.

A: zai jian.

 Bài này có hữu ích không?

KHÔNG

Tiếng Trung cơ bản, câu chuyện 24,

học viết và đọc chữ Hán (Kanji)

O: 对不起,我刚刚听你说中文,但是

    你的口音有点奇怪。你是中国人

    吗?

A: 不是,我是华人。

O: 华人?那是什么国家?

A: 你不明白华人。他就是像中国人一

    样,但是他不住在中国。

O: 啊。那你自己住在哪儿?

A: 我来自马来西亚。

O: 恩。你们那边的华人多吗?

A: 是的,很多。大概有四分之一是

    华人。

O: 除了马来西亚以外,还有其他的

     国家有华人吗?

A: 有啊,很多。亚洲,美洲,欧洲,

    非洲,到处都有。

O: 哇塞,我怎么不知道了?

A: 大部分是在国外出生的,但是现在

    也有很多的中国人都搬家到国外

    发展。

O: 啊,明白了。谢谢你。打扰你了。

A: 没事。祝你愉快。

O: 再见。

A: 再见。

về đầu trang

TIENGTRUNG1.COM | Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Bài học 24.

Tự học tiếng Trung giao tiếp, 24. Viết chữ Hán trực tuyến. TIENGTRUNG1.COM , Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 24. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.

TIENGTRUNG1.COM | Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Từ vựng tiếng trung, viết và đọc chữ Hán, bài 24.

Tự học tiếng Trung, giao tiếp cơ bản, bài 24. Tập phát âm, từ vựng, viết và đọc chữ Hán (Kanji). Bài học câu chuyện tiếng Trung với Oliver, trực tuyến, miễn phí. TIENGTRUNG1.COM , Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp.  Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 24. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Phần mềm bài học 24. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng. Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu.