TIENGTRUNG1.COM

Học tiếng Trung cơ bản, bài 26,
Tập phát âm, từ vựng, chữ Hán

Video

(Phiên bản tiếng Anh của bài này đã hoàn thiện hơn!)

Tự học tiếng Trung giao tiếp cơ bản,

Câu chuyện 26 (bính âm)

T = Tingyu, O = Oliver


T: aolifu! 

O: ei, tingyu! hao jiu bu jian!

T: shi a, wo zuijin hen mang.

O: mang shenme?

T: jiu shi, jingchang chu chai.

O: qu nali?

T: wo gang cong riben huilai bu jiu,

    dahoutian hai dei qu deguo.

O: wa, hao lei!

T: bu lei, jiu shi, youdian mafan.

O: na, ni qu naxie guojia, dai fanyi

     ma?

T: mei biyao. wo riyu hen liuli de, wo

    deyu ye hai keyi a.

O: ni hen congming.

T: mei you la. dui, ni hui xibanya yu,

    dui ma?

O: mei cuo.

T: ni zhidao ma, wo xia ge yue

    meizhun yao qu moxige. ni yuanyi

    pei wo qu ma? ni keyi zuo wode

    fanyi a.

O: zhende ma? hao a!

T: na mingtian zai lianxi le.

O: zhong!

T: tschüss.

O: adiós.

 Bài này có hữu ích không?

KHÔNG

Tiếng Trung cơ bản, câu chuyện 26,

học viết và đọc chữ Hán (Kanji)

T: 奥利弗! 

O: 诶,停玉!好久不见!

T: 是啊,我最近很忙。

O: 忙什么?

T: 就是,经常出差。

O: 去哪里?

T: 我刚从日本回来不久,大后天还得

    去德国。

O: 哇,好累。

T: 不累,就是,有点麻烦。

O: 那,你去那些国家,带翻译吗?

T: 没必要。我日语很流利的,我德语

    也还可以啊。

O: 你很聪明。

T: 没有啦。对,你会西班牙语,对

    吗?

O: 没错。

T: 你知道吗,我下个月没准要去墨西

    哥。你愿意陪我去吗?你可以做我

    的翻译啊

O: 真的吗?好啊!

T: 那明天再联系了。

O: 中!

T: Tschüss.

O: Adiós.

về đầu trang

TIENGTRUNG1.COM | Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Bài học 26.

Học tiếng Trung cơ bản, 26. Tập phát âm, từ vựng, chữ Hán. TIENGTRUNG1.COM , Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp. Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 26. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng, Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6.

TIENGTRUNG1.COM | Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Từ vựng tiếng trung, viết và đọc chữ Hán, bài 26.

Tự học tiếng Trung, giao tiếp cơ bản, bài 26. Tập phát âm, từ vựng, viết và đọc chữ Hán (Kanji). Bài học câu chuyện tiếng Trung với Oliver, trực tuyến, miễn phí. TIENGTRUNG1.COM , Tài liệu tự học tiếng trung phổ thông cơ bản. Học nói tiếng Trung miễn phí trực tuyến! Giao tiếp cơ bản online.Hội thoại cho người mới bắt đầu. Đây là khoá học tiếng Trung tốt nhất, miễn phí và trực tuyến. Nhiều hội thoại tiếng Trung thú vị và hài hước online để giao tiếp hàng ngày. Từ vựng tiếng trung từ con số 0. Có 3 trình độ: cơ bản, trung cấp, cao cấp.  Học nói tiếng Trung sử dụng trong công việc và tiếng Trung bồi, miễn phí trực tuyến! Phù hợp với học cấp tốc cho kì thi HSK.  Bài học 26. Tiếng Trung rất dễ, bạn có thể học nó nhanh. Phần mềm bài học 26. Trong các bài giảng tiếng Trung này, bạn sẽ học được nhiều từ vựng thông dụng trong tiếng Hoa. HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6. Tất cả các bài giảng tiếng Trung đều có phụ đề tiếng Trung. Vì Việt Nam và Trung Quốc có nhiều giao thương với nhau nên việc học tiếng Trung ngày càng quan trọng. Giao tiếp cơ bản online. Hội thoại cho người mới bắt đầu.